Hva er Granitt? Ordet granitt kommer fra det latinske Granum, korn, i referanse til den grovkornede struktur av en slik krystallinsk bergart. Granitt er en vanlig og allment forekommende gruppe av påtrengende felsiske vulkanske bergarter som danner på store dyp under høy trykk. Den gjennomsnittlige tetthet er 2,75 g/cm3.