Granit

products-granites-440x300
Co to jest granit?
Słowo “Granit” pochodzi od łacinskiego słowa granum- ziarno.
Granit to kwaśna skała magmowo-głębinowa, powstała na skutek wytrącenia się ze środowiska głębinowego. Granit ma budowę średnio- lub grubokrystaliczną.
Granit jest bardzo twardą i wytrzymałą skałą zawierającą: kwarc, skalenie alkaliczne i plagioklaz.

Marmur

products-marbles-440x300
Co to jest marmur?
Marmur (od łac marmor )to skała metamorficzna powstała w procesie przeobrażenia skał węglanowych (wapieni, dolomitów) składająca się głównie z ziaren kalcytu. W zależności od domieszek może przybierać różne barwy: białą, szarą, różową, zielonkawą, czarną. Marmur można szlifować, piłować, polerować. Pod działaniem zakwaszonej wody matowieje i rozpada się.

Piaskowiec

products-sandstones-440x300
Co to jest piaskowiec?
Piaskowce to zwięzłe, zwykle drobnoziarniste skały osadowe. Zbudowane głównie z kwarcu, skaleni, miki oraz (w niewielkich ilościach) innych skał i minerałów. Składają się ze spojonych iłem, krzemionką lub żelaziwem ziaren o średnicy od 0,1 do 2 milimetrów.

Wapień

products-limestones-440x300
Co to jest wapień?
Wapień to skała osadowa złożona z mineralnego kalcytu (węglanu wapnia). Głównym źródłem tego kalcytu sa zwykle organizmy morskie. Wapień stanowi około 10 procent całkowitej objętości wszystkich skałach osadowych.

Łupek

products-slates-440x300
Co to jest łupek ?
Łupek to dość niejednoznaczne pojęcie opisujące grupę skał, wykazujących dobrą łupkowatość (złupkowacenie). Najczęściej określenie to dotyczy skał metamorficznych (łupek metamorficzny lub też łupek krystaliczny), lecz jest także powszechnie stosowane do skał osadowych o podobnym wyglądzie (łupek osadowy). Różne rodzaje łupków dzieli się ze względu na pochodzenie, skład mineralny, zastosowanie, szczególne właściwości lub miejsce występowania.