Słowo “Granit” pochodzi od łacinskiego słowa granum- ziarno. Granit to kwaśna skała magmowo-głębinowa, powstała na skutek wytrącenia się ze środowiska głębinowego. Granit ma budowę średnio- lub grubokrystaliczną. Granit jest bardzo twardą i wytrzymałą skałą zawierającą: kwarc, skalenie alkaliczne i plagioklaz. Granit przybiera różne barwy, od szarego, białoróżowego, zielonego, czerwonego, po czarny i inne. Ze względu na dostępność dużych bloków, łatwość cięcia i polerowania oraz walory estetyczne jest używany w budownictwie jako kamień budowlany i dekoracyjny. Nie posiada w sobie żadnych związków chemicznych, przez co jest wyjątkowo bezpieczny dla naszego zdrowia. Gestość granitu waha sie od 2,65 do 2,75 g/cm3.

Występowanie granitu Granit jest najpospolitszą skałą magmową. Występuje w utworach wszystkich er i na wszystkich kontynentach.